About us

Chez William Screenprint Co. has many years of experience in the manufacture of limited and customized silkscreen editions, both on textile and paper.

Our passion for screen printing drives us to always look for collaborations with artists. This is to be able to reproduce their work through the screen printing process, on different mediums such as textile and paper. We challenge the artists to deepen their creative spirit and together create a fully-fledged and elaborated product that the end user will enjoy.

Chez William Screenprint Co. heeft al menige jaren ervaring in het vervaardigen van limited en customised zeefdruk editions, dit zowel op textiel als papier.

Onze passie voor zeefdruk drijft ons om steeds op zoek te gaan naar samenwerkingen met artiesten. Dit om hun werk te kunnen reproduceren via het zeefdruk proces, op verschillende mediums zoals textiel en papier. We dagen de artiesten uit om hun creatieve geest uit te diepen en samen en volwaardig en uitgewerkt product te creëren waarvan de eindgebruiker veel plezier aan zal beleven.